Vårt första Klara, färdiga, spring! Stort tack!

I söndags den 25 september var det världspremiär för ”Klara, färdiga, spring! – bidra till förändring”.

Vädret var bra, alla var glada och det blev en fantastisk eftermiddag.

I loppet blev det tydligt att om vi alla bidrar med något så blir det stort, större än vad någon hade kunnat tro.

55 personer sprang eller gick loppet under en timme. Totalt blev det 414 varv eller 33,5 mil. När alla sponsorer har betalat in så blir det en intäkt på lite drygt 58 000 kronor.

Någon gick 2 varv, någon hade 1 sponsor som sponsrade med 1 kr per varv, någon sprang 14 varv, någon hade 1 sponsor som sponsrade med 500 kr per varv, någon hade hela 21 sponsorer, någon var två år gammal och någon har fyllt 80 år. Olika förutsättningar och möjligheter som tillsammans blev ett underverk!

Tack till alla löpare/gångare, sponsorer, funktionärer och påhejare för fantastiska insatser för integration i Hässelby och skolböcker i Nicaragua!

image

© Equmenia Hässelby

Equmenia