Dataskyddspolicy

Vi vill att du ska känna dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter. Syftet med denna dataskyddspolicy är att på ett så tydligt och transparent sätt som möjligt beskriva hur vi samlar in och använder personuppgifter och vad du som medlem har rätt att begära av oss när det gäller den hanteringen.

Personuppgiftsansvarig

Equmenia Hässelby 802406-7350 är ansvarig för hantering av dina personuppgifter. Vid frågor angående hantering av personuppgifter, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud Oscar Ferm på info@equmeniahasselby.se.

Information om vilken typ av personuppgifter som hanteras

Beroende på vilka aktiviteter du är med på i föreningen så kan vi samla in följande personuppgifter från dig: Namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post, allergier, kontaktuppgifter till närstående.

Under vissa aktiviteter händer det att vi vill ta foto och filma för att minnas vad vi gjort och för att dokumentera verksamheten i syfte att visa upp vad vi gör, till exempel på vår webbsida och vår Facebook-sida. Vi tar inga fotografier eller film på dig där du kan identifieras om du ej godkänt detta genom att skriva under ett samtyckesavtal. Ett sådant samtycke har du rätt att när som helst dra tillbaka och då anonymiserar vi dig på alla foton och i alla filmer där du går att identifiera. Se kontaktuppgifter till oss längst ned på denna sida om du vill dra tillbaka ett samtycke.

Vår användning av dina personuppgifter

Ändamål med behandlingenLaglig Grund
Rapportera deltagare och närvaro till kommun för att fortsätta att få vara en förening.Externt krav
Rapportera deltagare och närvaro till riks- och studieförbund för att söka nödvändiga bidrag.Berättigat intresse
Vi samlar in uppgift om allergier och ibland vissa andra hälsouppgifter för att kunna genomföra en säker och inkluderande aktivitet.Samtycke
Vi tar foto och filmar för att dokumentera verksamheten i syfte att visa upp vad vi gör.Samtycke
Vi använder e-post och SMS för att informera medlemmar om program, aktiviteter och betalning av medlemsavgift.Avtal

Equmenia Hässelby behandlar inte personuppgifter på ett sådant sätt så att de används för att låta system ta automatiska beslut.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar de personuppgifter som behövs för medlemsregister och närvaro så länge du är medlem och därefter så länge vi är rapporteringsskyldiga för t ex bidrag och granskning av kommunen.

Uppgifter angående hälsostatus och allergi raderas kort tid efter att aktiviteten de samlats in för är över.

Vi publicerar och arkiverar också vissa personuppgifter i resultatlistor och annan dokumentation från föreningens verksamhet, som längst till föreningens upplösning.

Överföring av data

Vi kan komma att dela dina uppgifter med riksförbundet Equmenia, försäkringsbolag, Stockholm Stad, Studieförbundet Bilda och Swedbank. Vi säljer inte och delar inte med oss av personuppgifter till någon tredje part utöver de organisationer som benämns i denna policy.

Var lagrar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES. Då vi är fast beslutna att alltid skydda din data, kommer vi att vidta alla rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert.

Dina rättigheter

Dina rättigheter finns att läsa på Datainspektionens webbsida: https://www.datainspektionen.se

Du har bland annat rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter som behandlas av föreningen.

Kom ihåg: Om du önskar att vi raderar dina personuppgifter så kan du tyvärr inte fortsätta som medlem i Equmenia Hässelby.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter, kontakta oss på info@equmeniahasselby.se.

Du har också rätt att lämna klagomål om oss till Datainspektionen (den statliga myndighet som ansvarar för att kontrollera så alla företag och föreningar följer Dataskyddsförordningen). Men du får gärna meddela oss först så ska vi göra allt vi kan för att hantera ditt klagomål. Du kan lämna klagomål till Datainspektionen på deras webbsida: https://www.datainspektionen.se/

Denna dataskyddspolicy kan komma att uppdateras från tid till annan. Den senaste versionen hittar du alltid på denna sida.

© Equmenia Hässelby

Equmenia