Terminsavgifter

Terminsavgiften till Equmenia Hässelby innehåller både medlemskap, försäkring och aktiviteten i gruppen. Genom att betala medlemsavgiften får medlemmen delta i flera grupper inom föreningen, utan att behöva betala mer. Betala gärna in terminsavgiften så snart som möjligt till Equmenia Hässelbys bankgiro eller via Swish. Terminsavgiften är 400 kr.

För oss är det viktigt att hålla en så låg medlemsavgift som möjligt så att alla ska kunna vara del i föreningen. Skulle det vara så att ni har ekonomiska hinder och inte kan betala men ändå vill delta, kontakta vår ordförande, se Kontakt.

Vid betalning, uppge deltagarens namn och vilken grupp det gäller i meddelandefältet.

Bankgiro: 5101- 7192
Swish: 1230554113

© Equmenia Hässelby

Equmenia