Terminsavgifter

Terminsavgiften till Equmenia Hässelby innehåller både medlemskap, försäkring och aktiviteten i gruppen. Genom att betala medlemsavgiften får medlemmen delta i flera grupper inom föreningen, utan att behöva betala mer. Betala gärna in terminsavgiften så snart som möjligt till Equmenia Hässelbys bankgiro. Terminsavgifterna skiljer sig något mellan grupperna, för mer information om detta, se information om respektive grupp. Inom scout och körverksamheten är terminsavgiften 250 kr per termin. Allmänt gäller detta för vår verksamhet.

Vid betalning, uppge deltagarens namn och vilken grupp det gäller i meddelandefältet.

Bankgiro 5101- 7192

För oss är det viktigt att hålla en så låg medlemsavgift som möjligt så att alla ska kunna vara del i föreningen. Skulle det vara så att ni har ekonomiska hinder och inte kan betala men ändå vill delta, kontakta vår ordförande, se Kontakt.