Rättvisegruppen

Från årskurs 9

Vi lär oss om andra kulturer, om mänskliga rättigheter och utmanas av hur Jesus uppmanar oss till medmänsklighet. Vi arbetar för att göra en studieresa till Ecuador sommaren 2020. Vill du veta mer? Maila rattvisa@equmeniahasselby.se.

Vi möts cirka varannan vecka på söndagar kl 19.00 – 21.00.

© Equmenia Hässelby

Equmenia