Klara, färdiga, SPRING!

Spring och sponsra för en schysstare framtid!

30 september kl 12.00, start vid Hässelby Missionskyrka, Åbroddsvägen 47 i Hässelby

Loppet för dig som vill springa eller gå så många varv som möjligt inom 60 minuter.
Loppet för dig som vill sponsra en eller flera löpare. Du bestämmer en summa som du sponsrar varje varv som personen springer eller går.

Ingen åldersgräns! Alla får medalj! Specialpriser delas ut!

Intäkterna för loppet går till arbete med musik för barn och unga i Hässelby samt arbete bland utsatta indianfamiljer i Nicaragua.

Mer information finns i denna PDF: Klara, färdiga, SPRING!-folder

Via detta webbformulär kan du anmäla dig som sponsor för en löpare, senast den 29 september kl 23.00.

Var med och bidra till förändring!

© Equmenia Hässelby

Equmenia