Konfirmation

För vem?

För dig som går i sexan och sjuan.  Alla är välkomna
‧ oavsett om man tror på Gud eller inte
‧ oavsett om man är döpt eller inte
Hos oss i Equmenia och Equmeniakyrkan är det viktiga att du tar dig tid att fundera kring vad du tror och inte tror, och att du lär och provar vad kristen tro är.

Så här ser vårt konfa-år ut

Vi ses en onsdag, en lördag och en söndag i månaden januari till maj. Lördag 27/1 till söndag 28/1 övernattar vi på Kärsögården.

I juni, strax efter skolavslutningen, blir det ett 3-4 dagars sommarläger på Björkögården.

Under lördagarna, övernattning och läger träffar vi andra konfirmander från Stockholm i ett gemensamt konfaarbete som kallas Express Yourself. Vi kommer att utforska kristen tro med hjälp av kreativa uttryck, som sport, musik, skapande och rollspel. Du väljer efter eget intresse!

En söndag i månaden går vi på gudstjänst i Hässelby Missionskyrka.

En onsdag i månaden samlas vi kring middagsbordet i Hässelby Missionskyrka mellan klockan 17.00 och 18.30. Under middagen lär vi oss om bibeln och pratar om hur den kan vara viktig för oss.

Onsdagar i Hässelby Missionskyrka kl 17.00-18.30
17 jan, 21 feb, 21 mars, 11 april, 2 maj och 5 sept

Övernattning på Kärsögården
27-28 jan  Följ Med & Se

Lördagar i Immanuelskyrkan kl 9.45–16.30
10 feb  Du, Jag, Gud
10 mars  Festernas Fest
14 april  Hopp
19 maj  Vem Behöver Mig

Söndagar i Hässelby Missionskyrka kl 11.00-13.00
11 feb, 11 mars, 15 april och 20 maj

Läger på Björkögården
I juni efter skolavslutningen.

Konfirmationshögtid
8 sept  Express Yourself Café i Immanuelskyrkan
9 sept  Konfirmationsgudstjänst i Hässelby Missionskyrka

Kostnad

Ca 3000 kronor. Det finns möjlighet till sponsring. Ingen ska behöva avstå konfa av ekonomiska skäl.

Frågor och anmälan

Lisa Plantin: lisa.plantin@hasselby.com, 070-5888781
Anmälan senast 3 december.

Klicka här för att ladda ner ett infoblad!